Zobacz więcej

Nasza oferta

Realizujemy następujące rodzaje usług opiekuńczych:

  • usługi w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem, młodzieży ze spektrum autyzmu oraz z chorobą Aspergera.

Usługi świadczymy w warunkach domowych naszych Klientów, w ich miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze wykonują asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunki środowiskowe, opiekunowie medyczni, pielęgniarki.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonują:asystenci osób niepełnosprawnych, fizjoterapeuci, logopedzi, opiekunki środowiskowe, opiekunowie medyczni, pedagodzy, pielęgniarki. psycholodzy, pracownicy socjalni, specjaliści rehabilitacji ruchowej.

Jakość oraz terminowość usług nadzorują wykwalifikowani Koordynatorzy Usług.

<br>
Pomagam