Zobacz więcej

O naszej firmie

Agencja Służby Społecznej powstała w 1992 roku. Nieprzerwanie od 26 lat główną działalnością naszej Firmy jest realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie o Pomocy Społecznej z dn. 12.03.2004 r. oraz usługi cateringowe, w tym przygotowywanie, porcjowanie oraz wydawanie posiłków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania Klienta. Agencja Służby Społecznej realizuje usługi u osób samotnych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku lub choroby nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zabiegów pielęgnacyjnych oraz kontaktów z otoczeniem.

Agencja Służby Społecznej świadczy specjalistyczne usługi osobom ze schorzeniami neurologicznymi, które w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy zdrowia Klientów.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doskonale przygotowaną kadrę medyczną: m.in. fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki oraz asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunki środowiskowe i opiekunów medycznych.

Z usług cateringowych oferowanych przez Agencję Służby Społecznej korzystają osoby z różnych grup wiekowych od najmłodszych, wśród których są bezglutenowcy, do najstarszych osób, których schorzenia wymagają specjalnych diet. Produkcja posiłków odbywa się w Kuchni znajdującej się w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Liczba korzystających z posiłków stale wzrasta dzięki wysokiej jakości posiłków, starannie dobranemu menu, dbałości o zachowanie gramatury i odpowiednich wartości odżywczych. Jadłospisy sporządzane są według norm i zasad opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia.

Ponadto Agencja posiada własne Stołówki, których działania odbywają się pod stałym nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.<br>
Pomagam